Przygotowanie miejsca pod sadzenie roślin

Przygotowanie miejsca pod sadzenie roślin uzależnione jest od tego, czy ogródek jest zadbany od wielu lat, czy też jest ugorem lub terenem po budowie. W przypadku, gdy mamy do czynienia z ugorem, szczególnie porośniętym perzem, jednorazowe czynności przygotowawcze nie będą wystarczające. Przed rozpoczęciem siania lub sadzenia usuwanie perzu należy powtórzyć co najmniej dwukrotnie. W praktyce z zakładaniem ogródka trzeba poczekać minimum rok. Jeśli się pośpieszymy konieczne będzie używanie silnych środków chwastobójczych, co jest mało ekologiczne, a ponadto niszczy także inne rośliny.

Gleby lekkie

Gleby lekkie zawierają dużą ilość piasku i jasnym prawie żółtym kolorze. Przy rozcieraniu w ręku ziemia łatwo rozpada się na drobne fragmenty. Gleba lekka jest bardzo łatwa w przekopywaniu, a także w przesiewaniu, jeśli zajdzie taka konieczność. Łatwo jest także usuwać z niej perz. Po oczyszczeniu ziemi należy poprawić jej żyzność. Najlepszą metodą poprawy żyzności gleby piaszczystej jest wymieszanie jej z torfem, ewentualnie z gliną. Torf poprawia wchłanianie wody, a także  zwiększa zawartość próchnicy. W przypadku gliny, która tylko poprawia wchłanianie wody należy dodatkowo dodać składniki pokarmowe w postaci nawozu organicznego obornika lub kompostu. Jeśli nie mamy ani obornika, ani kompostu można posiać jakąś rośliną motylkową wykę sardelę lub łubin, a po zakończeniu kwitnienia należy wyrośnięte rośliny motylkowe przekopać. Należy pamiętać, że nawozy i metody organiczne nie prowadzą do przenawożenia i związanych z tym problemów. Dlatego nawozy sztuczne, jeśli używamy, powinniśmy to robić z umiarem.

Gleby ciężkie

Glebami ciężkimi nazywamy gleby o znacznej zawartości gliny. Gleba taka na sucho rozcierana w ręku rozpada się na bardzo drobne fragmenty, a wilgotna nie da się rozetrzeć i się rozmazuje. Gleba taka jest trudnoprzepuszczalna dla wody i po  deszczach tworzą wolno wysychające kałuże. Dla gleb ciężkich należy poprawić ich przepuszczalność. Najczęściej gleby ciężkie są żyzne i nie wymagają dodawania nawozów organicznych. Najlepszym sposobem poprawienia przepuszczalności gleby jest dodanie pisku i torfu.

Pozostałe gleby

Pozostałe gleby są albo gliniasto-piaszczyste, albo piaszczysto gliniaste w zależności od przewagi gliny lub piaski. Dla takich gleb należ określić ich żyzność, która zależy od zawartości próchnicy. Im ciemniejsza ziemia, tym zawiera więcej próchnicy. Należy jednak sprawdzić barwę ziemi na głębokości do pięćdziesięciu centymetrów. W tym celu należy wkopać niewielki dołek z jedną ścianą ściętą prosto szpadlem. O wartości ziemi decyduje głębokość położenia czarnej ziemi. Dobra ziemia powinna mieć warstwę czarnej ziemi na głębokości do czterdziestu lub pięćdziesięciu centymetrów.  Jeśli warstwa czarnej ziemi nie przekracza dziesięciu do piętnastu centymetrów, to gleba jest słaba i należy poprawić jej żyzność torfem, kompostem lub obornikem.

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *